Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN

Önder GÖÇGÜN

Prof. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 HANDE KÖSE TARIK BUĞRA'NIN TİYATRO ESERLERİNDE OLAY ÖRGÜSÜ VE ŞAHIS KADROSU
2019 FATMA SÖZER Hıfzı Topuz'un basın, kültür ve edebiyat hayatı üzerinde bir tespit çalışması
2019 AHMET ERDOĞAN Peyami Safa'nın "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" romanının tematik açıdan incelenmesi
2019 PINAR GÜNGÖRDÜ Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Kiralık Konak" romanının tematik açıdan incelenmesi
2019 CANSU KÜÇÜKBAYRAKTAROĞLU Ömer Seyfettin'in on hikâyesi üzerine tematik çalışma
2019 CANAN BEYOĞLU ͨ Anternāme 5. cilt (İnceleme-metin-tıpkıbasım)
2019 NURDAN BAYSAL Güngör Dilmen'in sekiz tiyatro eserinde olay örgüsü ve şahıs kadrosu
2019 FUNDA OCAK Amasyalı Akif Divanı (İnceleme-metin-tıpkıbasım)
2019 FUNDA ARSLAN Molla Hasan'ın Yusuf ve Züleyha'sı (S. 85b-104a )
2019 ONUR KILIÇ Ahmet Mithat Efendi'nin Paris'te Bir Türk, Yeryüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında ve Dürdane Hanım romanlarında şahıslar kadrosu
2017 MERVE GALİÇ MURATOĞLU Ahmet Mithat efendinin müşedat romanının tematik açıdan incelenmesi
2017 KÜBRA SEVİM Mevlana'nın mesnevi'sinde akıl ve gönül düalizmi
2012 YUSUF ÇELİK Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında aile ve çocuk eğitimi
2012 TUĞBA TEZCAN Halide Edib Adıvar'ın Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık; Peyami Safa'nın Sözde Kızlar, Cumbadan Rumbaya, Yalnızız romanlarında doğu-batı ikileminde eğitim problemlerinin karşılaştırılması
2010 FATİH KANA Ziya Paşa'ya göre edebiyat ve insan eğitimi
2009 GÜLSÜM ÇOMAK İlköğretim kurumlarının 6. sınıflarında okutulan yeni müfredata uygun Türkçe ders kitaplarının şekil ve içeriği, öğretmen kılavuz kitaplarında önerilen sorular üzerine bir inceleme
2007 FAHRİ FATİH ÖZER Ziya Gökalp'ın şiir ve mektuplarında kadın ve çocuk eğitimi
2006 GÜLSÜM GÜNDOĞDU Lise hazırlık sınıfları Türkçe dersi ve ders kitapları üzerine bir inceleme
2002 ASLIHAN KÜÇÜKAVŞAR 4306 sayılı Sekizyıllık İlköğretim Kanunu`nun kabulünden sonra ilköğretim kurumlarının yedinci sınıflarında okutulan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme
2000 ELİF EMİNE ÖZTÜRK Hikaye ve romanlarına yansıyan yönleriyle Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun siyasi ve edebi hatıraları
1993 SEMRAN CENGİZ Feyzi Halıcı'nın hayatı edebi şahsiyeti ve eserleri
1992 ALİ DONBAY Namık Kemal'in Hürriyet gazetesindeki makaleleri
1991 NEZİHE MİDİLLİ Abdülhak Hamid'in hususi mektupları ve bunlar üzerinde edebi kültürel tesbitler
1990 NAMİDAR GÜNAY Namık Kemal'in Tasvir-i Efkar ve Diyojen gazetelerindeki makaleleri
1990 ZEMAİ ÇETİNKAYA Halil Nihad Boztepe'nin hayatı, eserleri ve fikirleri
1988 ZEHRA SARAY Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarında kültür kompleksi
1987 S.MUSTAFA CANELLİ Ebüzziya Tevfik Bey hayatı, fikri ve edebi şahsiyeti ile Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmed Midhat Efendi hakkındaki görüşleri
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2012 MEVLÜT METİN TÜRKTAŞ Denizli efsaneleri
2003 ÜZEYİR DERELİ Ca'ferî'nin hayatı, eseri, edebî kişiliği ve divanının tenkitli metni
1998 ALİ DONBAY Orhan Seyfi Orhon, hayatı, gazeteciliği, fikri ve edebi şahsiyeti, eserleri
1997 AHMET DOĞU Cumhuriyet dönemi Türk romanında İttihad ve Terakki
1996 NURETTİN ÖZTÜRK 1. Tanzimat dönemi edebi eserlerinde insan motifi
1992 MUSTAFA CAN Tanzimat Dönemi süreli yayınlarından edebi dergilerle gazetelerdeki yazıların toplu bibliyografyası