Dr. Öğr. Üyesi Ozan GÜNEL

Ozan GÜNEL

Dr. Öğr. Üyesi

Görsel İletişim Tasarımı | Bölüm Başkanı

Öğrenim Bilgisi

 1. 2017 2013
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: Toplumsal hareketler ve iletişim: Toplumsal yapı ve iletişimin kültürel dönüşümü

 2. 2013 2009
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: Otoriter iletişim ve küreselleşme

 3. 2008 2004
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ