Doç. Dr. Pervin Nedim BAL

Pervin Nedim BAL

Doç. Dr.

Psikoloji (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. PSİKOSOMATİK HASTALIKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

  NEDİM BAL PERVİN,ŞENER ÖZLEM, Yayın Yeri: The Journal of International Education Science,

  Ulusal Hakemli www.citefactor.orghttp://www.sindexs.org www.turkegitimindeksi.comhttp://www.akademikdizin.com www.academickeys.com Özgün Makale
 2. Analysis of 4th Grade Students' Problem Solving Skills in Terms of Several Variables

  Sungur Gülcan,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice,

  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 3. BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETME PSİKO EĞİTİMİ PROGRAMININ 9 SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  NEDİM BAL PERVİN,METAN HAKAN, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli SCI Özgün Makale
 4. THE EFFECT OF PSYCHO TRAINING PROGRAM ON ALTRUISM LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

  NEDİM BAL PERVİN,TOPUZ CEMRENUR, Yayın Yeri: Journal of Research in Education and Teaching,

  Ulusal Hakemli Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)Scientific Indexing Services (SIS) Arastirmax İndeksleriAkademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com)The Directory of Research Journal Indexing (DRJI)Open Academic Journals Index (OAJI) Özgün Makale
 5. Examining The Permanence Of The Effect Of An Empathy Program For The Acquisition Of Empathy Skills On Gifted Adolescents

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Educational Research and Reviews,

  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 6. THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITALADJUSTMENT

  Büşra Çelebi,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: The Journal of International Education Science,

  Ulusal Hakemli www.citefactor.org;http://www.sindexs.org;www.turkegitimindeksi.com;http://www.akademikdizin.com;www.academickeys.com Özgün Makale
 7. Siber Zorbalığa Karşı Duyarlılık Geliştirme Grup Psiko Eğitim Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

  NEDİM BAL Pervin, KAHRAMAN Süleyman, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli EBSCO, DOAJ, İndeks Copernicus Özgün Makale
 8. The investigation of the relationship between parents involvement level and academic achievement on secondary school students

  ÇİFTÇİ MUHAMMED,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences,

  Uluslararası Hakemli Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus International, Index Copernicus International, EBSCO, Directory of Open Access Journals, intute, worldcat, ULAKBİLİM, Mel, Genamics, ULRICH, ASOS Özgün Makale
 9. THE EFFECT OF SOCIAL SKILLS TRAINING PROGRAM ON ADOLESCENTS

  NEDİM BAL PERVİN,SUNGUR GÜLCAN, Yayın Yeri: TheJournal of International SocialResearch,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat Özgün Makale
 10. The Effect of Self Confidence on Second Language Acquisition

  Ersever Gül,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi,

  Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
 11. The Effect of Social Anxiety Management Training Program on Secondary School Students

  NEDİM BAL Pervin, ÖNER Mustafa, Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences Research,

  Ulusal Hakemli DOAJ (Directory of Open Access Journals)Miami University LibrariesUniversity of Zurich LibrariesBoatwright Memorial LibraryArastirmax Bilimsel Yayın İndeksiPEGEM Türk Eğitim Bilimleri İndeksiTürk Eğitim İndeksiAkademik DizinAcademic Journals DatabaseSherpa/RomeoCalifornia State University Monterey Bay LibraryIndiana University LibrariesDirectory of Research Journals IndexingBibliothèque uOttawa LibraryWZB Berlin Social Science Center Library Özgün Makale
 12. Investigating the Effect of Optimism on Happiness and Life Satisfaction of Young Adults

  GÜLCAN AYNUR,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Asian Journal of Instruction,

  Ulusal Hakemli Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus International, Index Copernicus International, EBSCO, Directory of Open Access Journals, intute, worldcat, ULAKBİLİM, Mel, Genamics, ULRICH, ASOS Özgün Makale
 13. The Effect of Social Phobia Group Psycho Training Program on University Students

  NEDİM BAL Pervin, Yayın Yeri: International Journal of Social Research,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Özgün Makale
 14. Eğitimde Kazanç Genişletilmiş Uluslararası Güncelleştirme ve Sonuçlar (Çeviri)

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale
 15. İran Eğitim Sistemi Bir Değerlendirme

  NEDİM BAL Pervin, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale
 16. Eğitim Planlaması Şu Anda Neredeyiz (Çeviri)

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale
 17. İnsan Sermayesi Kuramı Üzerine Kavramlar ve Karmaşalar (Çeviri)

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale
 1. Analysis of 4th Grade Students' Problem Solving Skills in Terms of Several Variables

  Sungur Gülcan,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice,

  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 2. Examining The Permanence Of The Effect Of An Empathy Program For The Acquisition Of Empathy Skills On Gifted Adolescents

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Educational Research and Reviews,

  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 3. The investigation of the relationship between parents involvement level and academic achievement on secondary school students

  ÇİFTÇİ MUHAMMED,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences,

  Uluslararası Hakemli Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus International, Index Copernicus International, EBSCO, Directory of Open Access Journals, intute, worldcat, ULAKBİLİM, Mel, Genamics, ULRICH, ASOS Özgün Makale
 4. THE EFFECT OF SOCIAL SKILLS TRAINING PROGRAM ON ADOLESCENTS

  NEDİM BAL PERVİN,SUNGUR GÜLCAN, Yayın Yeri: TheJournal of International SocialResearch,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat Özgün Makale
 5. The Effect of Social Phobia Group Psycho Training Program on University Students

  NEDİM BAL Pervin, Yayın Yeri: International Journal of Social Research,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Özgün Makale
 1. PSİKOSOMATİK HASTALIKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

  NEDİM BAL PERVİN,ŞENER ÖZLEM, Yayın Yeri: The Journal of International Education Science,

  Ulusal Hakemli www.citefactor.orghttp://www.sindexs.org www.turkegitimindeksi.comhttp://www.akademikdizin.com www.academickeys.com Özgün Makale
 2. BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETME PSİKO EĞİTİMİ PROGRAMININ 9 SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  NEDİM BAL PERVİN,METAN HAKAN, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli SCI Özgün Makale
 3. THE EFFECT OF PSYCHO TRAINING PROGRAM ON ALTRUISM LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

  NEDİM BAL PERVİN,TOPUZ CEMRENUR, Yayın Yeri: Journal of Research in Education and Teaching,

  Ulusal Hakemli Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)Scientific Indexing Services (SIS) Arastirmax İndeksleriAkademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com)The Directory of Research Journal Indexing (DRJI)Open Academic Journals Index (OAJI) Özgün Makale
 4. THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITALADJUSTMENT

  Büşra Çelebi,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: The Journal of International Education Science,

  Ulusal Hakemli www.citefactor.org;http://www.sindexs.org;www.turkegitimindeksi.com;http://www.akademikdizin.com;www.academickeys.com Özgün Makale
 5. Siber Zorbalığa Karşı Duyarlılık Geliştirme Grup Psiko Eğitim Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

  NEDİM BAL Pervin, KAHRAMAN Süleyman, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli EBSCO, DOAJ, İndeks Copernicus Özgün Makale
 6. The Effect of Self Confidence on Second Language Acquisition

  Ersever Gül,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi,

  Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
 7. The Effect of Social Anxiety Management Training Program on Secondary School Students

  NEDİM BAL Pervin, ÖNER Mustafa, Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences Research,

  Ulusal Hakemli DOAJ (Directory of Open Access Journals)Miami University LibrariesUniversity of Zurich LibrariesBoatwright Memorial LibraryArastirmax Bilimsel Yayın İndeksiPEGEM Türk Eğitim Bilimleri İndeksiTürk Eğitim İndeksiAkademik DizinAcademic Journals DatabaseSherpa/RomeoCalifornia State University Monterey Bay LibraryIndiana University LibrariesDirectory of Research Journals IndexingBibliothèque uOttawa LibraryWZB Berlin Social Science Center Library Özgün Makale
 8. Investigating the Effect of Optimism on Happiness and Life Satisfaction of Young Adults

  GÜLCAN AYNUR,NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Asian Journal of Instruction,

  Ulusal Hakemli Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus International, Index Copernicus International, EBSCO, Directory of Open Access Journals, intute, worldcat, ULAKBİLİM, Mel, Genamics, ULRICH, ASOS Özgün Makale
 9. Eğitimde Kazanç Genişletilmiş Uluslararası Güncelleştirme ve Sonuçlar (Çeviri)

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale
 10. İran Eğitim Sistemi Bir Değerlendirme

  NEDİM BAL Pervin, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale
 11. Eğitim Planlaması Şu Anda Neredeyiz (Çeviri)

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale
 12. İnsan Sermayesi Kuramı Üzerine Kavramlar ve Karmaşalar (Çeviri)

  NEDİM BAL PERVİN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,

  Ulusal Hakemli TUBİTAK, EBSCO, DOAJ, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, Tei,CiteFactor, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale