Doç. Dr. Pervin Nedim BAL

Pervin Nedim BAL

Doç. Dr.

Psikoloji (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 EMRE TURAN İNTERNET KULLANIMININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YALNIZLIK DURUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
2016 ULVİYE CERİTLİ Lise öğrencilerinde bağlanma stillerinin problemli internet kullanımına etkisi
2015 ADİLA MOVSUMLU Ergenlerde yalan algısı envanterinin Türkçeye uyarlanması
2014 Gül Ersever Yüksek Lisans Tezi
2014 MUHAMMED ÇİFTÇİ Ortaokul öğrencilerinin anne-baba katılım düzeyi ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2014 AYNUR GÜLCAN Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2016 Gülcan Sungur Doktora Tezi