Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL

Pınar GEDİKKAYA BAL

Doç. Dr.

Uluslararası İlişkiler | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 İLKER YILDIZ Almanya'daki Türklerin Türkiye seçimlerindeki seçmen davranışları
2019 SEVAL KINALI Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Avrupa Birliği'nin İklim Değişikliği Politikaları
2019 LALEZAR ÖZLEM ŞENMAN Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin şirket imajına etkisi
2019 TUBA YÜKSEL DURUKAL Avrupa Birliği enerji güvenliği politikası: Rusya Federasyonu'nun önemi
2019 TAHA ŞİMŞEK Uluslararası insani müdahalede Birleşmiş Milletler'in rolü
2019 HASAN BOZTÜRK Avrupa Birliği'nin gelecek inşaasında Almanya'nın rolü ve türkiye avrupa birliği ilişkilerine etkisi
2018 İBRAHİM BİÇER Hava yolları çalışanlarının iş doyumunu etkileyen faktörlerin analizi
2018 ALİ SENCAN GÖKKURT Neoliberal küreselleşme ve popülist eğilimler: 2007-2009 küresel finans krizi bağlamında bir değerlendirme
2017 İSMAİL İLKER BİNGÖL Markalaşma ve küresel marka oluşturmada turquality projesinin önemi
2017 ERGÜN ÖZÜTEMİZ Avrupa Birliği enerji ihtiyacının karşılanmasında biyoyakıtların rolü
2017 BEDRİYE SUDANÇIKMAZ Yasa dışı göçle mücadele politikalarının AB-Türkiye ilişkileri üzerine etkisi
2017 MÜCAHİT AY 2010 Arap Baharı sonrası Körfez Arap ülkelerinin gayrimenkul yatırımları: Türkiye örneği
2017 FARUK YAMAN 1999-2002 DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti ile 2002-2007 arası AK Parti hükümetlerinin AB politikalarının Kopenhag Kriterleri çerçevesinde incelenmesi
2016 İBRAHİM KARACA AB'nin entegre sınır yönetimi kurumu Frontex'in rolü ve Türkiye'nin uyum süreci
2016 ÖMÜR DERE Duygusal zeka ve dönüşümcü liderlik davranışı ilişkisi: Özel banka çalışanları örneği
2016 KÜBRA EMİNOĞLU Sosyal medyanın özel hastanelerin rekabet gücünü arttırmadaki önemi
2016 SALİH ŞENGÜN Türk dış politikasında Kıbrıs sorunu: AK parti ve CHP'nin Kıbrıs politikaları
2015 AYŞE BETÜL AKSOY Amerikan caydırıcılık politikasının İran üzerindeki etkisi
2015 DANİ DANIŞ BARAN Türkiye-İsrail ilişkileri: İç politik etkilerin dış politikaya yansımaları, 1948-1999
2015 IRMAK ZENGİN Küresel iklim değişikliği rejiminin oluşturulmasında hegemonik güçlerin önemi
2015 FİLİZ TOPRAK Şirketlerin sürdürülebilir çevre politikaları ve rekabet avantajları
2014 HACI UĞUR EYDEMİR Uluslararası ve bölgesel yasa dışı uyuşturucu ticareti ile mücadele anlaşmalarının Türkiye'deki mücadeleye etkileri
2014 GÖNÜL ÖKTEM Rousseau'nun eğitim anlayışı ve günümüze yansımaları
2014 BYOUNGKIL AN Bölünmüş ülkelerin birleşmesi : Kore örneği
2014 ARDA SÖĞÜTLÜ Mobbing, etkileri ve mobbing'le mücadele (istanbul hizmet çalışanları sektörü örneği)
2014 ÖZLEM AL Soğuk savaş sonrası uluslararası güvenlik sorunlarının çözümünde Birleşmiş Milletler'in rolü
2013 HİLAL AKALIN Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye'de mülteci hukuku: Suriye örneği
2013 YUSUF ERTUĞRAL Amerika'nın yeni ihtiyatlı dış politikası ?Akıllı Güç?ün pasifik vizyonu