Dr.Öğr.Üyesi Selin BİRGÜL BARAN

Selin BİRGÜL BARAN

Dr.Öğr.Üyesi

Psikoloji (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2018 ELÇİN KURŞUNOĞLU Düşünce tarzlarının panik bozukluğuyla ilişkisi
2018 EMİNE ŞAN Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan Suriyeli sığınmacıların bilişsel etkilenme düzeylerinin incelenmesi
2018 ESRA KAYA Üniversite öğrencilerinde premenstrual dönemdeki dikkatin premenstrual sendrom, duygudurum bozuklukları belirtileri ve menstrual siklusun özellikleri ile incelenmesi
2018 ESRA KESKİN Madde kullanım bozukluğu tedavisi alan hastalarda duygu düzenleme güçlüğü ve borderline kişilik bozukluğu özelliklerinin değerlendirilmesi
2018 AYŞE BURCU BABAÇ Madde kullanım bozukluğu tedavisi alan hastalarda dürtüsellik ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişki
2018 ZEHRA ŞEYMA MARAŞ Üniversite öğrencilerinin meslek seçimlerinin ve geleceğe yönelik tutumlarının algılanan anne-baba tutumları ile ilişkisinin incelenmesi
2017 NİMET YEŞİLYURT Üniversite öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ile otomatik düşünceleri ve stresle baş etme tarzları arasındaki ilişki
2017 NAGİHAN AKBAŞ 18 yaş üzeri madde bağımlısı yetişkin bireylerde benlik saygısı ve sosyal uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 CEREN ELMAS Evli bireylerin algıladıkları sosyal destek ve kullandıkları savunma mekanizmalarının evlilik uyumu ile ilişkisi
2016 AYSU CAN Tiroid hastası olan ve olmayan kişilerde kişilik özellikleri, stres ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi
2016 GÖZDE SEÇKİNER Yetişkin bireylerin sosyotropik-otonomik (Bağımlı-özerk) kişilik özelliklerinin, algılanan duygusal istismar seviyeleri ve takıntılı olma düzeyleri ilişkisi üzerine bir inceleme
2016 MELTEM DEMİR Kanser hastası olan kişilerin bağlanma stillerine göre psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi
2016 GÜLŞAH GÜL Evlilik biçimleri açısından evlilik uyumu, ilişkilerde yükleme tarzları ve psikolojik dayanıklılık değişkenlerinin incelenmesi
2016 ŞÜKRAN CEREN ŞAŞMAZ Çocuğu olan evli ve evli olmayan bireylerin psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi
2016 MERVE KILIÇ NURKAN Çocukluk çağı travmalarının, kişilik özellikleri ve psikopatolojik durum ile ilişkisinin incelenmesi
2016 EBRU SOYDAŞ Cinsel tutumların evlilik uyumuna ve cinsel işlev bozukluklarına etkisi
2016 TUBA DAĞLI ÇIRAK Psikolojik dayanıklılık ve kişilik özelliklerinin alkol kullanımına etkisi