Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN

Süleyman KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi

Psikoloji (Türkçe) | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarının Duygularını İfade Etmelerinin Psikolojik Sağlamlık ve Kişilerarası İlişki Tarzları ile İlişkisi

  Çakar Candan,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 5.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. Çalışanlarda Yaşam Kalitesi Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Şiddet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yelkenci Melisa,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 5.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Yetişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Sosyal Görünüş Kaygısı, Vücut Algısı ve Sosyal Zekâ İle İlişkisi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Nilüfer Tütüncü,Bahtiyar Hande , Yayın Yeri: V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 4. Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Belirtileri, Kendine Sabotaj ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Mete Efendioğlu,Kızılay Levent Furkan,Kılıç Tufan , Yayın Yeri: V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. Narsistik Kişilik Özelliklerinin Empati, Problem Çözme Becerisi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  Gülden Gizem,DAYİ ALİ,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE MUTLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

  TÜTAR RABİA,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEANCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Özel Sektör Çalışanlarında Algılanan Örgütsel Engel ve Psikolojik Sağlamlığın Güven Duygularına Etkisi

  Duran Gülşah,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: USBIK 2020 ONLINE Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 8. YETİŞKİNLERDE YALNIZLIK, DUYGUSAL YEME VE OLUMSUZ BEDEN KONUŞMALARI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  KAHRAMAN SÜLEYMAN, Nusel Hande , Yayın Yeri: 9.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri
 9. SOSYAL MEDYA KULLANIMI, BEDEN DEĞERİ, KOMPULSİF ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  KAHRAMAN SÜLEYMAN, Acer Merve , Yayın Yeri: 9.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri
 10. Yetişkinlerde Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Evlilik Rol Beklentileri İlişkilerinin İncelenmesi

  KÖSE AYŞEGÜL,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 3.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 11. Yetişkinlerde Koronavirüs Korkusu, Psikolojik Sağlamlık ve Pozitif Tutumlar Arasındaki İlişki

  Doğuş Koçoğlu Berna, KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Uluslararası COVID-19 ve Güncel Sorunlar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 12. KİŞİLER ARASI DUYARLILIK VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Doğan Asya,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 12th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education,

  Uluslararası Özet bildiri
 13. Ebeveynlerin Duygu Düzenleme Becerilerinin, 36-72 Aylık Çocukların Saldırganlık Eğilimi Ve Mizaç Özellikleriyle İlişkisi

  Şen Akkoyun Çağla,KAHRAMAN SÜLEYMAN,GÜLER AYŞEGÜL SELCEN , Yayın Yeri: 1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 14. YETİŞKİNLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞA ETKİSİ

  Gamzeli Ayça,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL BELİRTİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  ŞENER ÖZLEM,KAHRAMAN SÜLEYMAN,Bozkurt Zeynep,Durdağ İlker Onur,Bural Merve , Yayın Yeri: 4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 16. Üstün Yetenekli Çocukların Kardeş İlişkilerinin İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,ogurlu üzeyir , Yayın Yeri: V. Eğitim Araştırmaları Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Sosyal Medya Kullanımının Yalnızlık Ve Narsistik Kişilik Özellikleri İle İlişkinin İncelenmesi

  Şafak Buse,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde KritikTartışmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 18. RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDESOSYAL ANKSİYETE VE SOSYAL DESTEK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Avar Gözde , Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN KİŞİLERDE YALNIZLIK VEALEKSİTİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Çelik Uzma,KAHRAMAN SÜLEYMAN,DAYİ ALİ , Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. ERGENLERDE KENDİNİ AÇMA, EMPATİK ÖFKE VE SOSYAL AĞ BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Öztürk Fidan,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 2. Uluslararası Avrupa Disiplinler arası Araştırmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 1. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarının Duygularını İfade Etmelerinin Psikolojik Sağlamlık ve Kişilerarası İlişki Tarzları ile İlişkisi

  Çakar Candan,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 5.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. Çalışanlarda Yaşam Kalitesi Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Şiddet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yelkenci Melisa,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 5.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Yetişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Sosyal Görünüş Kaygısı, Vücut Algısı ve Sosyal Zekâ İle İlişkisi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Nilüfer Tütüncü,Bahtiyar Hande , Yayın Yeri: V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 4. Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Belirtileri, Kendine Sabotaj ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Mete Efendioğlu,Kızılay Levent Furkan,Kılıç Tufan , Yayın Yeri: V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. Narsistik Kişilik Özelliklerinin Empati, Problem Çözme Becerisi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  Gülden Gizem,DAYİ ALİ,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE MUTLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

  TÜTAR RABİA,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEANCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Özel Sektör Çalışanlarında Algılanan Örgütsel Engel ve Psikolojik Sağlamlığın Güven Duygularına Etkisi

  Duran Gülşah,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: USBIK 2020 ONLINE Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 8. YETİŞKİNLERDE YALNIZLIK, DUYGUSAL YEME VE OLUMSUZ BEDEN KONUŞMALARI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  KAHRAMAN SÜLEYMAN, Nusel Hande , Yayın Yeri: 9.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri
 9. SOSYAL MEDYA KULLANIMI, BEDEN DEĞERİ, KOMPULSİF ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  KAHRAMAN SÜLEYMAN, Acer Merve , Yayın Yeri: 9.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri
 10. Yetişkinlerde Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Evlilik Rol Beklentileri İlişkilerinin İncelenmesi

  KÖSE AYŞEGÜL,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 3.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 11. Yetişkinlerde Koronavirüs Korkusu, Psikolojik Sağlamlık ve Pozitif Tutumlar Arasındaki İlişki

  Doğuş Koçoğlu Berna, KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Uluslararası COVID-19 ve Güncel Sorunlar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 12. KİŞİLER ARASI DUYARLILIK VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Doğan Asya,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 12th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education,

  Uluslararası Özet bildiri
 13. Ebeveynlerin Duygu Düzenleme Becerilerinin, 36-72 Aylık Çocukların Saldırganlık Eğilimi Ve Mizaç Özellikleriyle İlişkisi

  Şen Akkoyun Çağla,KAHRAMAN SÜLEYMAN,GÜLER AYŞEGÜL SELCEN , Yayın Yeri: 1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 14. YETİŞKİNLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞA ETKİSİ

  Gamzeli Ayça,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL BELİRTİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  ŞENER ÖZLEM,KAHRAMAN SÜLEYMAN,Bozkurt Zeynep,Durdağ İlker Onur,Bural Merve , Yayın Yeri: 4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 16. Üstün Yetenekli Çocukların Kardeş İlişkilerinin İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,ogurlu üzeyir , Yayın Yeri: V. Eğitim Araştırmaları Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Sosyal Medya Kullanımının Yalnızlık Ve Narsistik Kişilik Özellikleri İle İlişkinin İncelenmesi

  Şafak Buse,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde KritikTartışmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 18. RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDESOSYAL ANKSİYETE VE SOSYAL DESTEK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Avar Gözde , Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN KİŞİLERDE YALNIZLIK VEALEKSİTİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Çelik Uzma,KAHRAMAN SÜLEYMAN,DAYİ ALİ , Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. ERGENLERDE KENDİNİ AÇMA, EMPATİK ÖFKE VE SOSYAL AĞ BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Öztürk Fidan,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: 2. Uluslararası Avrupa Disiplinler arası Araştırmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri