Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN

Süleyman KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi

Psikoloji (Türkçe) | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Benliğin Evi Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi

  Develioğlu Miray, KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Psikoloji çalışmaları (Online),

  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
 2. Impact of Perceived Stress and Religious Attitude on LifeSatisfaction in Generation Y

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Yasin Elif Tuğçe,EKEN FURKAN ONUR, Yayın Yeri: Spiritual Psychology and Counseling,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Comparison of Death Anxiety, Self-Esteem, and Personality Traits of the People Who Live in Turkey and Denmark

  Özdemir Seher,KAHRAMAN SÜLEYMAN,Ertufan Hakan, Yayın Yeri: OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING,

  Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
 4. Elektronik Sigara Kullanıcılarının Elektronik Sigaraya Yönelik Tutumları ve Günlük Kullanım Alışkanlıkları

  DAYİ ALİ,KAHRAMAN SÜLEYMAN,Korkut Selim Erçin, Yayın Yeri: Bağımlılık Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. Ebeveynin Üstün Yetenekli Çocuğuyla İletişimini Geliştirmeye Yönelik Psiko-eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Tanrıkulu Taşkın, Yayın Yeri: Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 6. SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YALNIZLIK VE NARSİSTİK KİŞİLİKÖZELLİĞİ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Şafak Buse,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, ASOS Index, Özgün Makale
 7. MÜHENDİSLİK, PSİKOLOJİ VE TİYATRO BÖLÜMLERİNDE OKUMAKTAOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Aydoğan Büşra,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copenicus, ASOS Index Özgün Makale
 8. Irrational Beliefs of Gifted Children’s Parents in Turkey

  OGURLU ÜZEYİR,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Journal of Educational Issues,

  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 9. Multiple Intelligences and Perfectionismin Middle School Gifted Students

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,BULUT PEDÜK ŞENAY, Yayın Yeri: Journal for the Education of Gifted Young Scientists,

  Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale
 10. Üstün Yetenekleri Çocukların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olarak Tanılanması Sorunu Bir Olgu Sunumu

  ZORLU AZİZ,KAHRAMAN SÜLEYMAN,TANRIKULU TAŞKIN, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Vaka Takdimi
 11. Siber Zorbalığa Karşı Duyarlılık Geliştirme Grup Psiko Eğitim Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

  NEDİM BAL PERVİN,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
 12. SİBER ZORBACA DAVRANIŞLARIN YORDAYICISI OLARAK SOSYAL ZEKÂ

  TANRIKULU TAŞKIN,KINAY HÜSEYİN,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Civilacademy,

  Ulusal Hakemli Gale Cengage Learning Özgün Makale
 13. 6 7 VE 8 SINIF ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,BULUT PEDÜK ŞENAY, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 14. Üstün Yetenekli Zekâlı 6 7 8 Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,BULUT PEDÜK ŞENAY, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, Indeks Copernicus Özgün Makale
 1. Benliğin Evi Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi

  Develioğlu Miray, KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Psikoloji çalışmaları (Online),

  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
 2. Impact of Perceived Stress and Religious Attitude on LifeSatisfaction in Generation Y

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Yasin Elif Tuğçe,EKEN FURKAN ONUR, Yayın Yeri: Spiritual Psychology and Counseling,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Comparison of Death Anxiety, Self-Esteem, and Personality Traits of the People Who Live in Turkey and Denmark

  Özdemir Seher,KAHRAMAN SÜLEYMAN,Ertufan Hakan, Yayın Yeri: OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING,

  Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
 4. Ebeveynin Üstün Yetenekli Çocuğuyla İletişimini Geliştirmeye Yönelik Psiko-eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,Tanrıkulu Taşkın, Yayın Yeri: Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YALNIZLIK VE NARSİSTİK KİŞİLİKÖZELLİĞİ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Şafak Buse,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, ASOS Index, Özgün Makale
 6. MÜHENDİSLİK, PSİKOLOJİ VE TİYATRO BÖLÜMLERİNDE OKUMAKTAOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Aydoğan Büşra,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copenicus, ASOS Index Özgün Makale
 7. Irrational Beliefs of Gifted Children’s Parents in Turkey

  OGURLU ÜZEYİR,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Journal of Educational Issues,

  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 8. Multiple Intelligences and Perfectionismin Middle School Gifted Students

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,BULUT PEDÜK ŞENAY, Yayın Yeri: Journal for the Education of Gifted Young Scientists,

  Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale
 9. Üstün Yetenekleri Çocukların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olarak Tanılanması Sorunu Bir Olgu Sunumu

  ZORLU AZİZ,KAHRAMAN SÜLEYMAN,TANRIKULU TAŞKIN, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Vaka Takdimi
 10. Siber Zorbalığa Karşı Duyarlılık Geliştirme Grup Psiko Eğitim Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

  NEDİM BAL PERVİN,KAHRAMAN SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
 11. Üstün Yetenekli Zekâlı 6 7 8 Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

  KAHRAMAN SÜLEYMAN,BULUT PEDÜK ŞENAY, Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, Indeks Copernicus Özgün Makale