Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN

Süleyman KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi

Psikoloji (Türkçe) | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 BERNA DOĞUŞ KOÇOĞLU Yetişkinlerde Koronavirüs Korkusu, psikolojik sağlamlık ve pozitif fonksiyonel tutumlar arasındaki ilişki
2020 SÜLEYMAN KANKURTAY Üniversite öğrencilerinde fonksiyonel olmayan tutumların yaygın anksiyete eğilimleri üzerindeki etkisinde bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü
2020 YUSUF YILDIZ Suriyeli mültecilerde dünyaya ilişkin varsayımlar ve travma sonrası büyümenin anksiyete üzerindeki etkisinin incelenmesi
2020 ANIL YEŞİLNACAR Yetişkinlerde obsesif inanışların yaşam doyumu, mutluluk ve öz yeterlilik üzerindeki etkisinin incelenmesi
2020 AYÇA GAMZELİ Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı ruhsal travma belirtileri, benlik saygısı ve fonksiyonel olmayan tutumların incelenmesi
2019 BUSE TAYAKISI Tikler için uyarıcı dürtü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması
2019 MEHMET EFEOĞLU Vejetaryen ve vejetaryen olmayan bireylerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri, empati eğilimleri ve saldırganlık davranışları açısından karşılaştırılması
2019 ŞURA SENA ERBAŞ Benlik saygısı ve ego gücünün problem çözme becerisi ile ilişkisinin incelenmesi
2019 BÜŞRA OBUZ Bel ağrısı olan hastalarda beş faktör kişilik özelliklerinin bedensel duyumları abartma ve somatizasyon ile ilişkisinin incelenmesi
2019 SELEN AYDINLI Bilinçli farkındalık düzeyinin algılanan stres ve somatizasyon bozukluğu semptomları ile arasındaki ilişkinin incelenmesi
2019 CEMİLE KİREÇÇİ Üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanımının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri, sosyal görünüş kaygısı ve akademik erteleme ile ilişkisinin incelenmesi
2019 YASEMİN ÖZ Obsesif-kompulsif semptomların yaşam doyumuna etkisinde algılanan sosyal desteğin aracı rolü
2019 MERVE ÖZATA Akıllı telefon bağımlılığı belirtilerinin uyku kalitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
2019 NARGİZA KHOJAZADA Genç yetişkin işsizlerde belirsizliğe tahammülsüzlük, kaygı ve erteleme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi
2019 ASLI NİLŞAH LOFÇALI Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara sahip annelerin çocukları ile olan ilişkileri, depresyon düzeyleri ve kişilik özellikleri
2019 NİLGÜN TUNA Tiyatro oyuncularında borderline ve narsisistik kişilik özelliklerinin optimal performans duygu durum ve öznel kariyer başarısı ile ilişkisi
2019 ORHAN BURAK UÇKUN Uçak fobisinin giderilmesinde "Hipnotik yaklaşım" ve "Sanal gerçeklik" uygulamalarının etkililiğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
2019 GÖZDE AVAR Alkol kullanan bireylerde obsesif kompulsif içme davranışı, başa çıkma stilleri ile sosyal destek türlerinin incelenmesi
2019 RÜMEYSA KAYA Çalışan ve çalışmayan kadınlarda depresyon belirtilerinin yaşam kalitesine, uyku kalitesine ve gece yeme bozukluğuna etkileri
2019 SEVİM DOĞAN Problem çözme becerileri ve akıllı telefon bağımlılığı belirtilerinin ebeveyn çocuk iletişimi üzerindeki etkisi
2018 ELİFSU YİĞİT Evli kadınlarda aile içi şiddet ile evlilik doyumu ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi
2018 GİZEM HAMURCU Evlilik doyumu ile paternal bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi
2018 İREM İZGİ Ergenlerde riskli davranışlar, benlik saygısı ve ölüm kaygısı arasındaki ilişki
2018 SEHER ÖZDEMİR Danimarka'daki ve Türkiye'deki Türklerin ölüm kaygılarının, kişilerin benlik saygıları ve kişilik özellikleri bağlamlarına göre karşılaştırılması
2018 SELDA KIRATLI Narsistik kişilik özellikleri ve mükemmeliyetçiliğin yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesi
2018 BÜŞRA AYDOĞAN Mühendislik, psikoloji ve tiyatro bölümlerinde okumakta olan üniversite öğrencilerinde iletişim ve empati becerilerinin karşılaştırılması
2018 SETENAY ALAY Bakım merkezlerinde psikoz hastalarına bakım vericilerde bağlanma stili, iş stresi yükü ve iyilik hali
2018 NURSEL GÖNENÇ Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyetin duygusal zeka ve psikolojik iyi oluş açısından incelenmesi