Arş. Gör. Taha Zübeyir TAŞITÇI

Taha Zübeyir TAŞITÇI

Arş. Gör.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgisi

 1. 2018
  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: ”ÇARLARIN ŞECERESİ” (ÇARSKİY TİTULYARNİK) ADLI EL YAZMASI ESERİN TARİHDİLBİLİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

 2. 2018 2013
  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ