Dr. Öğr. Üyesi Ülke Evrim UYSAL

Ülke Evrim UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. City Branding An Effective Tool in Urban Tourism Promotion

  UYSAL ÜLKE EVRİM , Yayın Yeri: Architourism, International Conference on City and Tourism,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. Kent ve Güvenlik: Özdeşlik, Çelişki, Kuramsal Çerçeve ve Uygulama

  UYSAL ÜLKE EVRİM , Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Güvenlik ve Güç Konferansı,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Creating a City Image for Istanbul Religion is the Main Theme

  UYSAL ÜLKE EVRİM , Yayın Yeri: ISCET, International Congress on Tourism,

  Uluslararası Özet bildiri
 4. Amme İdaresi’nden ”Public Administration”a Lisans Düzeyinde İngilizce Öğretim

  UYSAL ÜLKE EVRİM,KARAHÖYÜK MUSTAFA,BAYRAKTAR ERDAL , Yayın Yeri: 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. Kentsel Markalaşma Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin Rolü

  UYSAL ÜLKE EVRİM , Yayın Yeri: Büyükçekmece Birinci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. City Branding: A Contradictory Urban Policy?

  UYSAL ÜLKE EVRİM , Yayın Yeri: International Conference On Urban Studies, University of Cambridge,

  Uluslararası Özet bildiri
 7. Locating Istanbul on the cultural map of Europe A critical evaluation of Istanbul 2010 European Capital of Culture

  UYSAL ÜLKE EVRİM , Yayın Yeri: II Postgraduate Conference ESGHT, Univerist of Algavre,

  Uluslararası Özet bildiri
 8. İslam Kenti Tartışmalarının Eleştirel Değerlendirmesi

  UYSAL ÜLKE EVRİM , Yayın Yeri: I. Ulusal Siyaset Bilimi v Kamu Yönetimi Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri