Dr. Öğr. Üyesi Ülke Evrim UYSAL

Ülke Evrim UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. İslam Kenti: Eleştirel Bir Değerlendirme

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. Kent Markalaşmasının Temel Sorunları

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: TESAM AKADEMİ,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. BÜYÜK ETKİNLİKLER: KENTE VE KENT MEKÂNINA ETKİLERİ

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 4. Branding Istanbul Representations of religion in promoting tourism

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: Place Branding and Public Diplomacy,

  Uluslararası Hakemli Scopus, Australian Research Council ERA Ranked Journals List,Ex Libris / Primo Central Özgün Makale
 5. Urban tourism promotion What makes the difference

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: Current Research Journal of Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli Academic Journals DatabaseDOAJCornell University LibraryHarold B. Lee LibraryDowling College LibraryAiriti Library, TaiwanGenamics JournalSeekOpen J-Gate Özgün Makale
 6. An urban social movement challenging urban regeneration The case of Sulukule Istanbul

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: Cities,

  Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
 7. Sulukule Kentsel Dönüşüme Etno Kültürel Bir Direniş

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: İdealkent,

  Ulusal Hakemli Ebsco-host Özgün Makale
 8. Soylulaştırma Kuramlarının İstanbul da Uygulanabilirliği Cihangir Örneği

  UYSAL ÜLKE EVRİM, Yayın Yeri: Planlama,

  Ulusal Hakemli The Avery Index to Architectural Periodicals Özgün Makale