Dr. Öğr. Üyesi Ülke Evrim UYSAL

Ülke Evrim UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgisi

 1. 2017
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

 2. 2015 2008
  University of Helsinki

  Doktora

  Sosyal Politika

  Tez Adı: Urban tourism in istanbul: Urban regeneration, mega-events and city marketing and branding

 3. 2008 2005
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

  Tez Adı: Küreselleşme ve kentsel dönüşüm bağlamında soylulaştırma kuramlarının İstanbul'da uygulanabilirliği: Cihangir örneği

 4. 2004 1999
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ