Dr. Öğr. Üyesi Ülke Evrim UYSAL

Ülke Evrim UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Üniversite Dışı Deneyim

  • Fırat- Teplo (Rusya)

    Dış Ticaret Sorumlusu