Prof. Dr. Ülkü UZUNÇARŞILI

Ülkü UZUNÇARŞILI

Prof. Dr.

Girişimcilik | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 TÜLİN BALTALILAR Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, örgütsel adalet ve örgüt ikliminin örgütsel bağlılık üzerinden çalışan performansına etkisi.
2021 ZEKİYE SATENİK BAŞAK ÖRGÜTSEL HAFIZA VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLERİN ADAPTASYON VE FİRMA PERFORMANSI ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÇİFT YÖNLÜLÜĞÜN ARACI ROLÜ: BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
2020 ADEM BABA Yöneticilerin liderlik tarzlarının çalışanların örgüt yararına etik olmayan davranışına etkisinde duygusal bağlılığın aracı rolü
2020 ALİ İHSAN KARA Algılanan liderlik tarzları, örgüt kültürü ve örgütsel adaletin işgören performansı ile ilişkisi
2020 MEHMET ÇOBAN EFQM modeli ile stratejik İKY uygulamaları ve işletme performansı (inovasyon, pazar, finansal) arasındaki ilişki
2019 MEHTAP ARZU AYDIN Üst düzey yöneticilerin kurumsallaşma ve kriz yönetimi ilişkisini algılamaları üzerine nitel bir araştırma: Otomotiv sektörü örneği
2019 SAADET KARAKUŞ Tükenmişlik ve yetenek yönetiminin çalışan performansı üzerine etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama
2019 GÜLER ERTAŞ Örgütsel itaate paradoksal yaklaşım: Bir ölçek geliştirme çalışması
2018 FULYA ODUNCU SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER ENGELLERİNİN VE İŞ YAŞAM DENGESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ
2018 İBRAHİM ZEYD GERÇİK Türk toplumsal kültürünün yöneticilerin liderlik biçimi ile ilişkisi üzerine bir araştırma
2018 BORA COŞAR Aile şirketlerinde örgütsel sembolizmin örgütsel bağlılık ve firma performansı üzerindeki etkisi: Bir ölçek geliştirme çalışması
2018 ABDULLAH TÜRK Değişim ve örgüt kültürünün çalışan performansı ile ilişkisi: Sivil havacılık alanında bir uygulama
2002 VEDAT DAL Hazır giyim işletmeleri için işletme yönetim ve organizasyon model araştırması
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 MUSTAFA KEMAL TUĞSAL Hazır giyim sektöründe pandemi etkisi ve kriz yönetimi İstanbul ilinde bir nitel araştırma
2019 NECATİ YEŞİL Çalışanların örgüt iklimi ve değişim tutumu üzerine bir araştırma
2019 HİLAL NAVIDI Psikiyatri hastanesinde çalışan sağlık personelinin meslek algısı ve tükenmişlik düzeylerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi
2019 FADİME MELİS MADEN Toxic workplaces, toxic leaders and effect on organizational commitment and employee performance
2019 BİLAL HIZIR BAKIRCI Cultural differences, working abroad and cultural and global perception of middle managers
2018 ADEM ÖZKAL Orta düzey yöneticilerin değişim algısı
2018 NADİR PURTUL Örgütsel sinizmin çalışan performansına etkisi (Bir belediye örneği)
2018 ELİF ÇERİ Acil servis hasta memnuniyeti: Özel ve kamu hastaneleri örneği
2017 YAĞMUR KARAASLAN Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalarda çalışan Türk yöneticilerin kültürel farklılık algıları
2017 CANDAN ZENGİN Hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının sağlık okuryazarlık seviyeleri bir kamu hastanesi örneği
2017 ÖZGE FİDANBAŞ Entelektüel sermayenin işletmeye katkısı ve muhasebeleştirilmesi
2017 HASAN HÜSEYİN MUTLU Lüks ürün seçiminde taklit edilebilirliğin tüketime etkisi
2017 ÖZLEM ERDİL FIRAT İş yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılık:İstanbul ilinde bilişim sektöründe bir araştırma
2016 NAZLI ÖZMEN Y kuşağının internet alışveriş eğilimleri
2016 İREM AYAN Kriz yönetimi, şirketlerin kriz dönemlerinde yeni medya kullanımı
2016 CİHAN ESER Hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin meslek algılarının karşılaştırılması
2015 ARZU GÖNÜL DÜZ Sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromunun kişilik özellikleri ile olan ilişkisi
2014 YAVUZ SELİM YAŞAR Dimensions of culture: Indulgence and restraint in academic life in Turkey
2007 DOĞA HERGENÇ Eine untersuchung der faktoren, die konsumentenverhalten in hypermarkten beeinflussen
2004 MERYEM MELTEM TUNCA Meslek lisesi öğretmenlerinin duygusal zekâları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması
2003 NURDAN KÖKSAL Endüstri meslek liselerinin farklı bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin mesleki ilgileri ile seçtikleri bölümler arasındaki ilişkiler
2003 ERCAN NAZLI Meslek liseleri elektrik öğretmenlerine duygusal zeka haritası uygulaması
2003 MEHMET GÜLTEKİN İlköğretim okullarında yönetici-öğretmen iletişimi
2001 AYŞE TOPAKTAŞ Meslek lisesi öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin değerlendirilmesi
2001 MURAT SARIKAYA Eğitimde toplam kalite yönetimi ve İstanbul ili Milli Eğitim yöneticilerinin eğitimde toplam kaliteye bakış açısı
2000 ESMA GENÇ Öğretmenlerde denetim odağının problem çözmeye yönelik yaratıcılıklarıyla ilişkisi
1999 VOLKAN BİNİCİ Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite çemberi uygulaması
1999 KENAN ÖZCAN Yöneticilerde karar verme ile kaygı ilişkileri
1997 SİBEL CENGİZHAN Üniversite öğretim elemanlarının yaratıcılık kapasitelerinin değerlendirilmesi
1997 CAHİT CENGİZHAN Meslek lisesi tesfiye bölümüne öğrenci seçiminde psikoteknik test bataryası geliştirme
1996 METE SİNAN AKGÜN Learning organization and research on Turkish engineering learning opportunities
1994 SERAP BARAN Marmara Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, Tekstil Eğitimi Bölümü atelye ve laboratuvarlarının ergonomik koşullara uygunluk yönünden incelenmesi
1993 NURİYE ÇAM Tekstil sanayinde gürültü sorunu ve çözümü