Dr. Öğr. Üyesi Vefa ÖÇ

Vefa ÖÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. Лексическo- стилистические основы преподавания русского языка как иностранного (Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde sözcük özellikleri )

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: Kültürler Arası Alanda Rus Dünyası, Dili ve Edebiyatı Konferansı Bildiri Kitabı,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Развитие речи учащихся азербайджанских школ на материале художественных текстов (Azerbaycan orta eğitim öğrencilerinin Rusça edebi metinler aracılığıyla konuşma dillerinin geliştirilmesi)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: M.F. Ahundov Yüksek Lisans Öğrencilerinin Cumhuriyet Günü Anısına düzenlenmiş sempozyumda sunulan bildiri,

  Ulusal Özet bildiri
 3. Развитие речи студентов-турок на материале способов выражения русских определительных отношений (Türk öğrencilerinin Rusça tamlamalar kullanarak konuşma yetilerinin geliştirilmesi)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: Üniversitelerde Yabancı Dil Öğreniminde Çağdaş Problemler. Üniversitelerarası 7. Bilimsel-uygulamalı Konferans bildirileri. BSU Yayınları,

  Ulusal Özet bildiri
 4. Анализ способов выражения определительных отношений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede tamlamaların ifade ediliş yöntemlerinin çözümlenmesi)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı Konferans bildirileri. AzMİU Yayınları,

  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Способы выражения определительных отношений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede tamlamaların ifade ediliş yöntemleri)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: Teknik üniversitelerde yabancı dil öğreniminde çağdaş problemler. Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı sempozyumda sunulan bildiri. Mütercim Yayınları.,

  Ulusal Özet bildiri
 6. Русская классическая литература как материал для развития речи (Konuşma yetisinin geliştirilmesinde rus klasik edebiyatı)

  ÖÇ Eliyeva Vefa , Yayın Yeri: Teknik üniversitelerde yabancı dil öğreniminde çağdaş problemler. Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı sempozyumda sunulan bildiri. Mütercim Yayınları..,

  Ulusal Özet bildiri
 1. Развитие речи учащихся азербайджанских школ на материале художественных текстов (Azerbaycan orta eğitim öğrencilerinin Rusça edebi metinler aracılığıyla konuşma dillerinin geliştirilmesi)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: M.F. Ahundov Yüksek Lisans Öğrencilerinin Cumhuriyet Günü Anısına düzenlenmiş sempozyumda sunulan bildiri,

  Ulusal Özet bildiri
 2. Развитие речи студентов-турок на материале способов выражения русских определительных отношений (Türk öğrencilerinin Rusça tamlamalar kullanarak konuşma yetilerinin geliştirilmesi)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: Üniversitelerde Yabancı Dil Öğreniminde Çağdaş Problemler. Üniversitelerarası 7. Bilimsel-uygulamalı Konferans bildirileri. BSU Yayınları,

  Ulusal Özet bildiri
 3. Анализ способов выражения определительных отношений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede tamlamaların ifade ediliş yöntemlerinin çözümlenmesi)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı Konferans bildirileri. AzMİU Yayınları,

  Ulusal Tam metin bildiri
 4. Способы выражения определительных отношений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede tamlamaların ifade ediliş yöntemleri)

  ÖÇ Eliyeva VEFA , Yayın Yeri: Teknik üniversitelerde yabancı dil öğreniminde çağdaş problemler. Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı sempozyumda sunulan bildiri. Mütercim Yayınları.,

  Ulusal Özet bildiri
 5. Русская классическая литература как материал для развития речи (Konuşma yetisinin geliştirilmesinde rus klasik edebiyatı)

  ÖÇ Eliyeva Vefa , Yayın Yeri: Teknik üniversitelerde yabancı dil öğreniminde çağdaş problemler. Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı sempozyumda sunulan bildiri. Mütercim Yayınları..,

  Ulusal Özet bildiri