Dr. Öğr. Üyesi Vefa ÖÇ

Vefa ÖÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Об одной из особенностей работы со студентами-турками (Türk öğrencileri ile çalışma özelliklerinden biri üzerine)

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: S.Togaygırov Pavlodar Devlet Üniversitesi’nin Haberci İlmi Dergisi, Kazakistan,

  Uluslararası Hakemli 000000 Özgün Makale
 2. К вопросу обучения студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском языке (Rusçada sıfat tamlamalarının Türk öğrencilerine öğretilme konusu). Ankara.ISSN:1308-6197

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Kültür Evreni, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. Ankara,

  Uluslararası Hakemli 000000 Özgün Makale
 3. Тестовый контроль в преподавании РКИ (Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde test yöntemi

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Sosyal bilimlerin öğreniminde aktüel problemler. Üniversitelerarası ilmi makaleler derlemesi,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale
 4. О научно-техническом стиле в преподавании русского языка как иностранного (Rusçanın yabancı dil olarak öğreniminde biçem türleri)

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Azerbaycan’da Rus Dili ve Edebiyatı Dergisi,

  Ulusal Hakemli 76474 Özgün Makale
 5. Упражнения, направленные на усвоение студентами-турками способов выражения определительных отношений (Türk öğrencilerin ad ve sıfat tamlamalarının kullanış biçimlerini benimsemelerine yönelik alıştırmalar)

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Filoloji Meseleleri, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Bakü,

  Ulusal Hakemli 4603000000 Özgün Makale
 6. Взаимодействие родного и изучаемого языка при обучении студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском языке. (Türk öğrencilere Rusçada tamlamaların öğrenim sürecinde ana ve hedef dil arasındaki etkileşim)

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Bilimsel Araştırmalar, Azerbaycan Milli İlimler Arademisi, Folklor Enstitüsü.,

  Ulusal Hakemli 586874 Özgün Makale
 7. Методика обучения студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском и турецком языках (на начальном этапе обучения (Rusça ve Türkçede tamlamaların Türk öğrencilere aktarma yöntemleri (öğrenimin başlangıç aşamasında).

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Sosyal bilimlerin öğreniminde aktüel problemler. Üniversitelerarası Derleme,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale
 8. Выражение определительных отношений в русском и азербайджанском языках (Rusça ve Azericede tamlamalar) (Osmanzade Alime -Yazar 2)

  ÖÇ Eliyeva VEFA, Yayın Yeri: Sosyal bilimlerin öğreniminde aktüel problemler. Üniversitelerarası Derleme,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale
 9. Эквиваленты выражения определительных значений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede eş değer niteleme ifadeleri)

  ÖÇ Eliyeva VEFA, Yayın Yeri: Yabancılar İçin Diller Anabilim Dalı Öğretmenlerinin Makaleler Derlemesi AzİMU,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale
 1. Тестовый контроль в преподавании РКИ (Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde test yöntemi

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Sosyal bilimlerin öğreniminde aktüel problemler. Üniversitelerarası ilmi makaleler derlemesi,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale
 2. О научно-техническом стиле в преподавании русского языка как иностранного (Rusçanın yabancı dil olarak öğreniminde biçem türleri)

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Azerbaycan’da Rus Dili ve Edebiyatı Dergisi,

  Ulusal Hakemli 76474 Özgün Makale
 3. Упражнения, направленные на усвоение студентами-турками способов выражения определительных отношений (Türk öğrencilerin ad ve sıfat tamlamalarının kullanış biçimlerini benimsemelerine yönelik alıştırmalar)

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Filoloji Meseleleri, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Bakü,

  Ulusal Hakemli 4603000000 Özgün Makale
 4. Взаимодействие родного и изучаемого языка при обучении студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском языке. (Türk öğrencilere Rusçada tamlamaların öğrenim sürecinde ana ve hedef dil arasındaki etkileşim)

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Bilimsel Araştırmalar, Azerbaycan Milli İlimler Arademisi, Folklor Enstitüsü.,

  Ulusal Hakemli 586874 Özgün Makale
 5. Методика обучения студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском и турецком языках (на начальном этапе обучения (Rusça ve Türkçede tamlamaların Türk öğrencilere aktarma yöntemleri (öğrenimin başlangıç aşamasında).

  ÖÇ VEFA, Yayın Yeri: Sosyal bilimlerin öğreniminde aktüel problemler. Üniversitelerarası Derleme,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale
 6. Выражение определительных отношений в русском и азербайджанском языках (Rusça ve Azericede tamlamalar) (Osmanzade Alime -Yazar 2)

  ÖÇ Eliyeva VEFA, Yayın Yeri: Sosyal bilimlerin öğreniminde aktüel problemler. Üniversitelerarası Derleme,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale
 7. Эквиваленты выражения определительных значений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede eş değer niteleme ifadeleri)

  ÖÇ Eliyeva VEFA, Yayın Yeri: Yabancılar İçin Diller Anabilim Dalı Öğretmenlerinin Makaleler Derlemesi AzİMU,

  Ulusal Hakemli 5000000000 Özgün Makale