Prof. Dr. Volkan ÖNGEL

Volkan ÖNGEL

Prof. Dr.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Müdür

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi Bir Özel Hastane Örneği

  Dayan selin,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies 2016,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Dünyadaki Belli Başlı Finansal Krizler ve Türkiye

  ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: 8th Knowledge, EconomyManagement Congress,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. YALIN YÖNETİM ARAÇLARINI UYGULAYAN SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE İŞPERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ

  ANTEP ZEHRA,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Orta Asya Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından Değerlendirilmesi

  ÖNGEL VOLKAN,SÖZEN İLYAS,ÇELİK AHMET ALKAN , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2011,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. 2008 Global Finansal Krizi Işığında Orta Asya Ülkelerinde Kriz Öncü Göstergelerinin Değerlendirilmesi

  ÖNGEL VOLKAN,KUZU SERDAR , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2012,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi (Sakaryaİli Örneği)

  ünlü nesrin,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Hasta Yatış Süreleri Açısından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Servisi nin 2012 Yılı Analizi

  ÖNGEL VOLKAN,duran emel , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2015,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Türkiye İçin Alternatif Bir Dış Ticaret Pazarı Avrasya Ekonomik Topluluğu

  ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2010,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Türkiye ve Azerbaycan Ekonomilerinin Makroekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi

  ÖNGEL VOLKAN,BOZKURT GÖZDE,TATLI HASAN SADIK , Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2020,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Türkiye ve Azerbaycan Ekonomilerinin Makroekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi

  ÖNGEL VOLKAN,TATLI HASAN SADIK,BOZKURT GÖZDE , Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri MINT ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

  ÖNGEL VOLKAN,ALTINDAĞ ERKUT,öngel gökten , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2014,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Avrupa Birliği Göç İlişkileri Makedonya Odaklı Bir Analiz

  SÖZEN İLYAS,çam fatih,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2014,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi Bir Özel Hastane Örneği

  Dayan selin,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies 2016,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Dünyadaki Belli Başlı Finansal Krizler ve Türkiye

  ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: 8th Knowledge, EconomyManagement Congress,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. YALIN YÖNETİM ARAÇLARINI UYGULAYAN SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE İŞPERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ

  ANTEP ZEHRA,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Orta Asya Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından Değerlendirilmesi

  ÖNGEL VOLKAN,SÖZEN İLYAS,ÇELİK AHMET ALKAN , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2011,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. 2008 Global Finansal Krizi Işığında Orta Asya Ülkelerinde Kriz Öncü Göstergelerinin Değerlendirilmesi

  ÖNGEL VOLKAN,KUZU SERDAR , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2012,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi (Sakaryaİli Örneği)

  ünlü nesrin,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Hasta Yatış Süreleri Açısından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Servisi nin 2012 Yılı Analizi

  ÖNGEL VOLKAN,duran emel , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2015,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Türkiye İçin Alternatif Bir Dış Ticaret Pazarı Avrasya Ekonomik Topluluğu

  ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2010,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Türkiye ve Azerbaycan Ekonomilerinin Makroekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi

  ÖNGEL VOLKAN,BOZKURT GÖZDE,TATLI HASAN SADIK , Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2020,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Türkiye ve Azerbaycan Ekonomilerinin Makroekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi

  ÖNGEL VOLKAN,TATLI HASAN SADIK,BOZKURT GÖZDE , Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri MINT ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

  ÖNGEL VOLKAN,ALTINDAĞ ERKUT,öngel gökten , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2014,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Avrupa Birliği Göç İlişkileri Makedonya Odaklı Bir Analiz

  SÖZEN İLYAS,çam fatih,ÖNGEL VOLKAN , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2014,

  Uluslararası Tam metin bildiri