Prof. Dr. Volkan ÖNGEL

Volkan ÖNGEL

Prof. Dr.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Müdür

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Tüketicilerin Satın Alma Tarzlarının Mobil Satın Alma Niyetine Etkisinde Sosyal Medya Reklamlarının Aracılık Rolü

  ÖNGEL VOLKAN, BAKIR AZİZ MÜCAHİT, TATLI HASAN SADIK, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD),

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. KARİYER PLANLAMA; ÜLKENİN EKONOMİK İTİBARI VE KARİYER KAYGISI AÇISINDAN BİR İNCELEME

  TATLI HASAN SADIK, KAZAN HALİM, ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Üniversite Çalışanlarının Çok Yönlü Kariyer Tercihleri: Zaman Kullanım Eğilimi ve Kişilik Özellikleri Açısından Bir İnceleme

  ÖNGEL VOLKAN, TATLI HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN, SÜSLÜ MURAT, Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakış,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 4. TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE KÂRLILIK VE KÂRLILIĞIN BELİRLEYENLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ

  GENCER ÇELİK Gülşah, ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND TASK PERFORMANCE IN LEAN HOSPITALS: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE

  Antep Zehra, ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 6. Akademisyenlerin Yaşam Doyumları ve İş DoyumlarınıEtkileyen İş Kaynaklı Faktörlerin İncelenmesi

  ÖNGEL VOLKAN,TATLI HASAN SADIK, Yayın Yeri: Journal of Higher Education and Science,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 7. Küresel Krizlerde Kişilik Özelliklerine Göre Sosyal Medya Algısı: COVID-19 Örneği

  ÖNGEL VOLKAN,TATLI HASAN SADIK,BOZKURT GÖZDE, Yayın Yeri: Turkish Studies (Elektronik),

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 8. Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği

  SANCAR TEKİN,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 9. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Sektörel Açıdan İncelenmesi:Türkiye Örneği

  ÖNGEL VOLKAN,BOZKURT GÖZDE,TATLI HASAN SADIK, Yayın Yeri: Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics,

  Ulusal Hakemli Dergipark Özgün Makale
 10. Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabetin Ampirik Analizi:2009-2019 Dönemi

  GENCER ÇELİK Gülşah,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 11. The Effect of Sponsorship Activities and Consumer-Oriented Activities on Growth Performance

  çelik miray,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: American Journal of Economics and Business Administration,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, Proquest, j-gate, Ulrischweb Özgün Makale
 12. İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACILIK ROLÜ

  ŞENOL ŞÜKRÜ,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Akademik Hassasiyetler,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 13. Türkiye’de Sağlık Yöneticiliği Eğitimi ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri

  önlen burcu güngör,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ebsco, Asos Özgün Makale
 14. ANALYZING THE INTERPLAY BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND HEALTH EXPENDITURES: THE CASE OF EMERGING ECONOMIES

  GÖK MEHMET ŞAHİN,ÖNGEL VOLKAN,ALTINDAĞ ERKUT, Yayın Yeri: Journal of Global Strategic Management,

  Uluslararası Hakemli Cabell’xxs Directory, Özgün Makale
 15. Thyroid Function in healthy and unhealthy preterm newborns

  korkmaz gökten,ÖZÇETİN MUSTAFA,çağ yakup,ÖNGEL VOLKAN,ışık olcay, Yayın Yeri: African Health Sciences,

  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
 16. SMEs and Electronic Commerce The Case of Istanbul

  Kaşık Samet,ALTINDAĞ ERKUT,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Business and Management Research,

  Uluslararası Hakemli Cabell's Directory, Ebscohost, ProQuest Özgün Makale
 17. Brezilya nın Değişmeyen Gerçeği Yolsuzluk

  ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Akademik Hassasiyetler,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 18. The Nature of Country Origin Effect Exploring COO Effect on Arçelik A Ş

  Öngel Volkan, Öngel Elif, Yayın Yeri: International Journal of Research in Business and Social Science,

  Uluslararası Hakemli Proquest Özgün Makale
 19. The Reflections of Health Spending on The Community Health Comperative Analysis of Emerging Countries

  Öngel Volkan, Gök M Şahin, Yayın Yeri: European Journal of Business and Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli Cabell's Directory, Ebsco, Proquest, Ulrischweb Özgün Makale
 20. Chaos In The Blue Ocean An Empirical Study Including Implication of Modern Management Theories in Turkey

  Altındağ Erkut, Cengiz Sinan, Öngel Volkan, Yayın Yeri: Australian Journal of Business and Management Research,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, Proquest, Cabell's Directory Özgün Makale
 21. Ortadoğu ve Kuzey Afrika MENA Ülkelerinin Rantiyeci Ekonomi Yapıları

  USLU KAMİL,SÖZEN İLYAS,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 22. Aral Gölü Havzasındaki Su Kaynaklarının Orta Asya Ülkelerinin Sürdürülebilir Büyümelerine Etkisi

  USLU KAMİL,ÖNGEL VOLKAN,SÖZEN İLYAS, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 23. Serbest Ticaret Bölgesi Çercevesinde Türkiye ile Suriye Ürdün ve Lübnan Arasındaki Potansiyel Dış Ticaret Hacminin Uluslararası Çekim Modeli Yoluyla Tahmini

  GENCER EMİNE AYŞEN,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 24. Pursuit for Strategic Foreign Trade Market

  Öngel Volkan, Çelik Alkan, Sözen İlyas, Yayın Yeri: Journal of Global Strategic Management,

  Uluslararası Hakemli Cabells Directory Özgün Makale
 1. Akademisyenlerin Yaşam Doyumları ve İş DoyumlarınıEtkileyen İş Kaynaklı Faktörlerin İncelenmesi

  ÖNGEL VOLKAN,TATLI HASAN SADIK, Yayın Yeri: Journal of Higher Education and Science,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. Küresel Krizlerde Kişilik Özelliklerine Göre Sosyal Medya Algısı: COVID-19 Örneği

  ÖNGEL VOLKAN,TATLI HASAN SADIK,BOZKURT GÖZDE, Yayın Yeri: Turkish Studies (Elektronik),

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabetin Ampirik Analizi:2009-2019 Dönemi

  GENCER ÇELİK Gülşah,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 4. The Effect of Sponsorship Activities and Consumer-Oriented Activities on Growth Performance

  çelik miray,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: American Journal of Economics and Business Administration,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, Proquest, j-gate, Ulrischweb Özgün Makale
 5. ANALYZING THE INTERPLAY BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND HEALTH EXPENDITURES: THE CASE OF EMERGING ECONOMIES

  GÖK MEHMET ŞAHİN,ÖNGEL VOLKAN,ALTINDAĞ ERKUT, Yayın Yeri: Journal of Global Strategic Management,

  Uluslararası Hakemli Cabell’xxs Directory, Özgün Makale
 6. Thyroid Function in healthy and unhealthy preterm newborns

  korkmaz gökten,ÖZÇETİN MUSTAFA,çağ yakup,ÖNGEL VOLKAN,ışık olcay, Yayın Yeri: African Health Sciences,

  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
 7. SMEs and Electronic Commerce The Case of Istanbul

  Kaşık Samet,ALTINDAĞ ERKUT,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Business and Management Research,

  Uluslararası Hakemli Cabell's Directory, Ebscohost, ProQuest Özgün Makale
 8. The Nature of Country Origin Effect Exploring COO Effect on Arçelik A Ş

  Öngel Volkan, Öngel Elif, Yayın Yeri: International Journal of Research in Business and Social Science,

  Uluslararası Hakemli Proquest Özgün Makale
 9. The Reflections of Health Spending on The Community Health Comperative Analysis of Emerging Countries

  Öngel Volkan, Gök M Şahin, Yayın Yeri: European Journal of Business and Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli Cabell's Directory, Ebsco, Proquest, Ulrischweb Özgün Makale
 10. Chaos In The Blue Ocean An Empirical Study Including Implication of Modern Management Theories in Turkey

  Altındağ Erkut, Cengiz Sinan, Öngel Volkan, Yayın Yeri: Australian Journal of Business and Management Research,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, Proquest, Cabell's Directory Özgün Makale
 11. Aral Gölü Havzasındaki Su Kaynaklarının Orta Asya Ülkelerinin Sürdürülebilir Büyümelerine Etkisi

  USLU KAMİL,ÖNGEL VOLKAN,SÖZEN İLYAS, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 12. Serbest Ticaret Bölgesi Çercevesinde Türkiye ile Suriye Ürdün ve Lübnan Arasındaki Potansiyel Dış Ticaret Hacminin Uluslararası Çekim Modeli Yoluyla Tahmini

  GENCER EMİNE AYŞEN,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 13. Pursuit for Strategic Foreign Trade Market

  Öngel Volkan, Çelik Alkan, Sözen İlyas, Yayın Yeri: Journal of Global Strategic Management,

  Uluslararası Hakemli Cabells Directory Özgün Makale
 1. Tüketicilerin Satın Alma Tarzlarının Mobil Satın Alma Niyetine Etkisinde Sosyal Medya Reklamlarının Aracılık Rolü

  ÖNGEL VOLKAN, BAKIR AZİZ MÜCAHİT, TATLI HASAN SADIK, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD),

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. KARİYER PLANLAMA; ÜLKENİN EKONOMİK İTİBARI VE KARİYER KAYGISI AÇISINDAN BİR İNCELEME

  TATLI HASAN SADIK, KAZAN HALİM, ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Üniversite Çalışanlarının Çok Yönlü Kariyer Tercihleri: Zaman Kullanım Eğilimi ve Kişilik Özellikleri Açısından Bir İnceleme

  ÖNGEL VOLKAN, TATLI HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN, SÜSLÜ MURAT, Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakış,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 4. TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE KÂRLILIK VE KÂRLILIĞIN BELİRLEYENLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ

  GENCER ÇELİK Gülşah, ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND TASK PERFORMANCE IN LEAN HOSPITALS: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE

  Antep Zehra, ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 6. Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği

  SANCAR TEKİN,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 7. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Sektörel Açıdan İncelenmesi:Türkiye Örneği

  ÖNGEL VOLKAN,BOZKURT GÖZDE,TATLI HASAN SADIK, Yayın Yeri: Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics,

  Ulusal Hakemli Dergipark Özgün Makale
 8. İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACILIK ROLÜ

  ŞENOL ŞÜKRÜ,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Akademik Hassasiyetler,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 9. Türkiye’de Sağlık Yöneticiliği Eğitimi ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri

  önlen burcu güngör,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ebsco, Asos Özgün Makale
 10. Brezilya nın Değişmeyen Gerçeği Yolsuzluk

  ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: Akademik Hassasiyetler,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 11. Ortadoğu ve Kuzey Afrika MENA Ülkelerinin Rantiyeci Ekonomi Yapıları

  USLU KAMİL,SÖZEN İLYAS,ÖNGEL VOLKAN, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale