Prof. Dr. Yıldız YILMAZ GÜZEY

Yıldız YILMAZ GÜZEY

Prof. Dr.

İşletme (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 BORAY UĞRAŞ NEO-KURUMSALLAŞMA TEORİSİ PERSPEKTİFİ İLE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN KADINLARIN ÇALIŞMA ORTAMI KALİTESİ TUTUMUNA ETKİSİ
2020 İNCİ GÜLSÜN ÖZKUL KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEYEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ETKİSİNİN İSTANBUL İLİ İÇİN İNCELENMESİ
2020 KADRİYE YILMAZ HALKA İLK DEFA ARZ EDİLEN ŞİRKET PAYLARININ FİYAT PERFORMANS ANALİZİ: BORSA İSTANBUL A.Ş.'NİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
2019 BAHAR AKIN Büyük veri ve analitik sistemlerin kullanımını etkileyen faktörlerin genişletilmiş teknoloji kabul modeli ile incelenmesi
2019 TUĞBA USTA Çevre denetiminin etkinleştirilmesine yönelik kurumsal modeller: Türkiye örneği
2018 HANDE GÜLNİHAL GÜMÜŞ BİLİM Yöneticilerin kişilik özellikleri ve duygusal zekaları ile çatışma yönetim stillerini kullanımları arasındaki etkileşime yönelik bir araştırma
2016 ESİN BENHÜR AKTÜRK Kurumsal yönetim çerçevesinde uygulanan etik kurallara ilişkin algı: Bankacılık sektöründe bir araştırma
2015 CEM KARABAL Örgütsel hafızanın örgütsel değişime direnç üzerindeki etkisi: İstanbul'da inşaat sektöründe örnek bir uygulama
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 ASLI ÜNAL Bireysel kariyer planlaması, kişisel faktörler ve iş memnuniyeti: Kadın polisler üzerinde bir uygulama
2018 CENK VASIF GÜRDAL Şirket birleşme ve satın almaları: Türkiye örneği
2017 AYŞEGÜL KIRKSEKİZOĞLU Projelerde kritik başarı faktörleri (İnşaat sektörü)
2016 DOĞUHAN ALİ YILDIZ Proje yönetiminde olgunluk seviyesi ölçülmesine yönelik araştırma
2016 FERİDE HUSEYNLI Kadın akademisyenlerin kariyer sorunları: Türkiye ve Azerbaycan karşılaştırmalı araştırma
2015 DİLAY FİDAN Yönetimde cinsiyet farkları, kariyer öncelikleri ve iş koşullarına duyarlılık: Turizm sektöründe bir uygulama
2015 ADALET ŞEREF Kaynak temelli bakış, sürdürülebilir rekabet avantajı, işletme kaynakları ve yetenekleri: Otomotiv sektöründe bir araştırma
2015 NEZAHAT EZER Kaynak bağımlılığı teorisi: Türk bankacılığında sistem, performans ve kaynak olarak insan, 2002 - 2013
2015 ŞABAN ONUR VİGA Kaynak bağımlılığı teorisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde stratejik açıdan iç ve dış kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir uygulama
2015 TUĞBA USTA Şirket birleşme ve satın almaları: 1995-2011 döneminde yabancı yatırımcıların Türkiye'de gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların mikro, makro ve stratejik açıdan değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
2015 GÖKBEN CELEP İşletme yönetimi eğitiminin kurumsallaşması ve piyasa temelli perspektifi
2015 MUHAMMED ÇALIŞKAN Organizasyonlarda teknoloji kullanımı ve performans ilişkisi: Türk bankacılık sistemi örneği
2015 ARİF EMRE ERDEN Otel yöneticilerinin ve çalışanlarının çatışma karşısında kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi
2005 NYURGUYANA FEDOTOVA Organizasyon yapısı ve teknoloji
1999 TARIK ÇINAR Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal ahlak: Bir uygulama
1999 MÜBERRA YILMAZ Organizasyonel stres kaynakları ve çalışanlar üzerinde bir uygulama
1999 A. FATİH SAKIZ Uluslararası proje yönetiminde kültürel faktörler (Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye uygulamaları)
1997 CEMAL ALKAN İşletmelerde sosyal sorumluluk ve iş ahlakı
1997 KUBİLAY AVŞER Organizasyonlarda süreçlerin yeniden tasarımı (reengineering): Tersane satın alma sürecine ilişkin bir araştırma
1997 TANSEL CAVİT KULAK Komitelerin işletme yönetimindeki yeri ve etkin çalışabilmesi için alınması gereken tedbirler
1996 ÖZDEN ÖZDEMİR Çalışma yaşamında kadın
1995 SAMİ TÜBEK İş ilişkilerinde ahlak ve sosyal sorumluluklar