Prof. Dr. Yunus KİSHALİ

Yunus KİSHALİ

Prof. Dr.

İşletme (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Anaylysis of Turkish Taxpayers Perceptions for Government Tax Planning Decisions

  KİSHALI YUNUS,SHARMA HARİ,J RAJENDRAN PANDIAN,HELLAÇ FERDİ ASIM, Yayın Yeri: Review of Business Research,

  Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
 2. An Analysis of IFRS for Smes From Accountants’ Perspectives: Evidence From Turkey

  KİSHALI YUNUS,SHARMA HARİ HAN,MITCHEM CHERLY, Yayın Yeri: Journal of International Business and Economics (JIBE),

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 3. ERP System Integrated Accounting Course: An Analysis of Students Viewpoints “

  KİSHALI YUNUS,Gupta Rakesh,SHARMA HARİ, Yayın Yeri: American Journal of Finance and Accounting,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 4. Implications of International Financial Reporting Standards Adoption for Publicly Traded Companies in Turkey

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Review of Business Research,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 5. Denetimde İstatistiki Olmayan Örnekleme (Non-Statistical Sampling in Auditing)

  KİSHALI YUNUS,PEHLİVANLI DAVUT, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 6. Auditing Committees and Turkish Laws in the Context of Corporate Governance

  KİSHALI YUNUS,PEHLİVANLI DAVUT, Yayın Yeri: The Balkan Countries First International Conference on Accounting and Auditing,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 7. Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması (Risk-Focused Internal Audit and ISE ‘Istanbul Stock Exchange’ Application)

  KİSHALI YUNUS,PEHLİVANLI DAVUT, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 8. Enflasyon Muhasebesine Geçişin Gerekliliği ve Geçiş Süreciyle İlgili Bazı Tespitler (Transition to the Inflation Accounting Requirements and the Transition Process Related Some Observations),

  KİSHALI YUNUS,IŞIKLILAR SADİ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 9. SPK ve TMS Hedeflerindeki Farklılıklar ve Bunun Finansal Tablolara Yansıması (The differences of Targets of CMB and IAS and their Effects to the Financial Statements)

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 10. Sermaye Piyasası Kurulu ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Düzenlenen Temel Mali Tablolardaki Kavram Farklılıkları (Conceptual Differences in the Key Financial Tables Prepared by the Capital Markets Board and the Uniform Chart of Accounts)

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 11. Çevresel Muhasebe Metotları ve Çinli Muhasebecilerin Tutumları-Bir Anket Sonuçları, (Environmental Accounting Methods and Attitudes of Chinese Accountants-A Survey Results)

  KİSHALI YUNUS,KIRLIOĞLU HİLMİ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 12. Çevresel Yönetim Sistemleri ve Çevresel Denetimde Uluslararası Standartlar: Sanayi Sonrası Toplumunda Muhasebenin Rolünün Genişletilmesi (Environmental Management Systems and International Standards in Environmental Auditing: Extending the Role of Accountancy in the Post-industrial Society)

  KİSHALI YUNUS,KIRLIOĞLU HİLMİ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 13. İstanbul Borsasına Bir Bakış (A View to the Istanbul Stock Exchange), Ekonomide Erzurum Dergisi, Nr: 4, s. 9-10, Erzurum 1990.

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Ekonomide Erzurum Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 14. Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarının Plasmanlarının Kârlılığı (Profitability of the Investments of Turkish Social Security Institutions), Sayıştay Dergisi, Ankara

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Sayıştay Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 15. Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finans Problemleri

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 16. Masraf Dağıtım Cetveli ile Birim Maliyeti Hesaplanması

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 17. Kapasite Genişleme Etkisi ve Amortismanlar, Lohman Ruchti Effect

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 18. Die Türkischen Sozial Versicherungsgesellshaften, Entwicklung und Finanzprobleme (Eine Untersuchung der Jahre 1972-79)

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 19. Amortisman Yöntemerinin Seçim Kararı Hangi Koşullar Altında ve Hangi Ölçüde Yatırım Olanaklarının Hareket Serbestliği İçin Önemlidir

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 1. Denetimde İstatistiki Olmayan Örnekleme (Non-Statistical Sampling in Auditing)

  KİSHALI YUNUS,PEHLİVANLI DAVUT, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 2. Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması (Risk-Focused Internal Audit and ISE ‘Istanbul Stock Exchange’ Application)

  KİSHALI YUNUS,PEHLİVANLI DAVUT, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 3. Enflasyon Muhasebesine Geçişin Gerekliliği ve Geçiş Süreciyle İlgili Bazı Tespitler (Transition to the Inflation Accounting Requirements and the Transition Process Related Some Observations),

  KİSHALI YUNUS,IŞIKLILAR SADİ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 4. SPK ve TMS Hedeflerindeki Farklılıklar ve Bunun Finansal Tablolara Yansıması (The differences of Targets of CMB and IAS and their Effects to the Financial Statements)

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Düzenlenen Temel Mali Tablolardaki Kavram Farklılıkları (Conceptual Differences in the Key Financial Tables Prepared by the Capital Markets Board and the Uniform Chart of Accounts)

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 6. Çevresel Muhasebe Metotları ve Çinli Muhasebecilerin Tutumları-Bir Anket Sonuçları, (Environmental Accounting Methods and Attitudes of Chinese Accountants-A Survey Results)

  KİSHALI YUNUS,KIRLIOĞLU HİLMİ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 7. Çevresel Yönetim Sistemleri ve Çevresel Denetimde Uluslararası Standartlar: Sanayi Sonrası Toplumunda Muhasebenin Rolünün Genişletilmesi (Environmental Management Systems and International Standards in Environmental Auditing: Extending the Role of Accountancy in the Post-industrial Society)

  KİSHALI YUNUS,KIRLIOĞLU HİLMİ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 8. İstanbul Borsasına Bir Bakış (A View to the Istanbul Stock Exchange), Ekonomide Erzurum Dergisi, Nr: 4, s. 9-10, Erzurum 1990.

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Ekonomide Erzurum Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 9. Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarının Plasmanlarının Kârlılığı (Profitability of the Investments of Turkish Social Security Institutions), Sayıştay Dergisi, Ankara

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Sayıştay Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 10. Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finans Problemleri

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 11. Masraf Dağıtım Cetveli ile Birim Maliyeti Hesaplanması

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 12. Kapasite Genişleme Etkisi ve Amortismanlar, Lohman Ruchti Effect

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
 13. Die Türkischen Sozial Versicherungsgesellshaften, Entwicklung und Finanzprobleme (Eine Untersuchung der Jahre 1972-79)

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 14. Amortisman Yöntemerinin Seçim Kararı Hangi Koşullar Altında ve Hangi Ölçüde Yatırım Olanaklarının Hareket Serbestliği İçin Önemlidir

  KİSHALI YUNUS, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Derleme Makale