Prof. Dr. Yunus KİSHALİ

Yunus KİSHALİ

Prof. Dr.

İşletme (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 HANİFE BARUTCU Örgütsel demokrasinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi
2019 HAKAN ERTAŞTAN Sermaye piyasası araçlarından faizsiz finans aracı olarak Sukuk
2019 SEDA İSTANBULLU Yönetsel etkinlik-muhasebe bilgi sistemi ilişkisi üzerine uygulamalı bir araştırma: İstanbul örneği
2019 ALPER GÜNEY YILMAZ Bankacılık sektöründe operasyonel risk ve operasyonel risk süreçleri
2019 KAMİL ÇAPAK İslami bankacılıkta kredi yöntemleri ve kredi türleri
2019 ÖZDEN YETİŞ Basel 3 kapsamında bankacılık sektöründe risk yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörüne muhtemel etkileri
2018 OKAN KILIÇGEDİK Girişimcilik, girişimcilerin sermaye kaynağı olarak Türkiye'de melek yatırımcılık ve melek yatırım alan girişimcilerin özellikleri üzerine bir araştırma
2018 CİHAN KOCA Uluslararası muhasebe skandalları ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerin sürekli denetim üzerindeki rolü
2017 FERDİ ASIM HELLAÇ Vergi, vergiye karşı tepkiler Zonguldak ili gelir vergisi mükelleflerinin vergiye karşı tepkileri
2016 TARIK YILDIZ Bankalarda kredi talep işlemleri, kredi taleplerinin değerlendirilmesinde risk faktörlerinin önemi ve uygulaması
2008 SELMAN SELİM ÜZÜMOĞLU Tarımsal ürün borsaları ve vadeli işlemler
2006 YEŞİM ENGİN Anonim şirketlerde kar payı dağıtımı
2006 SİBEL DÜNDAR Dış ticaret işlemleri çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
2006 NEZAKET ÇAKMAK İşletmelerde iç ve dış (bağımsız) denetim faaliyetleri ve bankalarda uygulanışı
2006 EDİBE YILMAZ YANIK Ara dönem mali raporlarda uluslararası muhasebe standartları ve Türkiye örneği
2002 LÜTFÜ ÇİFTÇİ İMKB`de hisse senedi fiyat hareketleri ve teknik analiz yöntemleri
2001 EKREM KAPLAN Küresel işletmecilikte yaratıcı süreçlerin stratejik boyutu ve yönetimi
2001 DEVRİM ERDOĞAN ŞİRİNER Dışsatımın finansmanında forfaiting işlemi ve Türkiye örneği
2001 FUNDA UĞUR Tekdüzen muhasebe sistemine göre düzenlenen temel mali tablolar ve Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu işletmelerde yurtdışına sunulan temel mali tabloların hazırlanması üzerine bir uygulama
2001 CEMİL BOZALAN Kocaeli bölgesinde deprem sonrası işgören verimliliğinin araştırılması
2000 HALE OTYILDIZ Katma değer vergisi sisteminde ihracat istisnası
1998 SERAP GEYİK Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkileri ve bu etkileri giderici bir tedbir olarak enflasyon muhasebesi
1996 YUNUS NADİ TÜRKMAYA Yeniden değerleme ve muhasebeleştirme
1996 ÖZKAN ÜNSEL Finansal kiralama (leasing) ve Jandarma Genel Komutanlığında uygulama olanakları
1994 HATİCE S. YÜCESAN Konaklama işletmelerinin mali tablolarının analizi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 HÜSEYİN EROĞLU Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt ürünleri stok denetimi ve firelerin değerlendirilmesi
2011 AHMET YANIK Kentiçi toplu taşımada otomatik ücret toplama sistemi hesap düzeni ve muhasebeleştirme; sorunlar ve çözüm önerileri
2008 DAVUT PEHLİVANLI Kurumsal risk yönetimi temelli iç denetim ve Türkiye uygulamaları
2007 GÜL YAVUZ Enflasyon muhasebesi ve bir uygulama
1998 FATİH COŞKUN ERTAŞ Sanayi işletmelerinde faaliyete dayalı maliyet yöntemi ve bir uygulama
1996 ENVER SÜMER Tek düzen muhasebe sistemi, sisteme ilişkin temel sorunlar ve çözüm önerileri örnek bir uygulama